Kontakt Info
an image
MIROSLAV ČINGER
Pardubice, Na Labišti 521
Email: info@dlazdime.cz

Telefon: (420) 608 973 100

“Ceny nezahrnují stavební materiál.”
- Ceny lze upravovat dle náročnosti zakázky.
- Při větších zakázkách je možné sjednat slevy.


Popis Cena bez DPH
Pokládka žulové mozaiky do drtě a betonu 400,-Kč/m2
Pokládka žulové dlažby 10x10 cm do drtě a betonu 280,- - 300,-Kč/m2
Pokládka žulové dlažby 16x16 do drtě a betonu 360,-Kč/m2
Osazení žulové dvoulinky 1 bm 100,-Kč/bm
Pokládka zámkové dlažby vč. rozprostření lože a dořezů 150,-Kč/m2
Osazení vodícího pásku 25x50 cm 70,-Kč/bm
Osazení zahradního obrubníku 70,-Kč/bm
Osazení silničního obrubníku 100,-Kč/bm
Osazení dlažby 30x30 cm, 50x 50 cm 160,-Kč/m2
Ruční výkopek do hl. 80 cm (spolu s hutněním) 160,-Kč/bm
Ruční výkopek do hl. 120 cm (spolu se zhutněním a záhozem) 180,-Kč/bm
Výkopek jámy pro VO vč. osazení futra 600,-Kč/kus
Bourání betonu v tloušťce 10 – 20 cm 400,-Kč/m2
Bourání živice v tloušťce 3 – 5 cm 240,-Kč/m2
Rozebrání dlažby a zádlažba 180,-Kč/m2
Úprava pláně a doplnění spodní stavby 240,-Kč/m2
Řezání spár litého asfaltu + beton v hloubce 10 cm 195,-Kč/bm
Ostatní nespecifikované práce 180,-Kč/HZS